Gabinet Stomatologiczny - implanty
Kontakt
Czy wiesz że...?

Pacjenci bezzębni z powodu braku ozębnej, w której są usytuowane receptory czuciowe, nie mogą kontrolować wielkości sił wyzwalanych podczas żucia, a możliwość wyczuwania przeszkód takich jak np. kawałki pokarmu jest u nich 5-krotnie mniejsza niż u leczonych z zębami naturalnymi.

hr-vert
  Protezy całkowite
Rekonstrukcją w przypadku bezzębia może być proteza całkowita . Jednak ci z Państwa , którzy używają takich uzupełnień , wiedzą jak wiele kłopotów mogą one przysporzyć .

Cały czas gdy pacjent użytkuje protezy całkowite, siły przenoszone przez akryl i dziąsło na kość powodują jej zanik. Zwłaszcza w żuchwie, następuje tak duży zanik podłoża dla protezy, że na dobrą sprawę nie ma się ona czego trzymać.

Według statystyk 62,5% badanych pacjentów użytkujących protezy całkowite narzekało na ruchomość protezy dolnej, a 37% na ruchomość protezy górnej.

Pacjenci bezzębni z powodu braku ozębnej, w której są usytuowane receptory czuciowe, nie mogą kontrolować wielkości sił wyzwalanych podczas żucia, a możliwość wyczuwania przeszkód artykulacyjnych jest u nich 5-krotnie mniejsza niż u leczonych z zębami naturalnymi.

Ruchomość protez, brak prawidłowych kontaktów artykulacyjnych i obniżona percepcja prowadzą do uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej i dolegliwości bólowych oraz do przyśpieszenia zaników podłoża kostnego. Wszystkie dolegliwości wynikające z ruchomości protez całkowitych, a szczególnie protezy całkowitej dolnej, powodują dyskomfort pacjenta podczas ich użytkowania.

63,5% badanych skarżyły się na tak duży dyskomfort, że unikają z tego powodu spożywania wielu rodzajów potraw, a 17% badanych stwierdza, że znacznie efektywniej rozdrabniają pokarm bez protez niż z protezami.

Implanty zapewniają dodatkowe umocowanie i fantastycznie stabilizują protezy.

Liczba implantów potrzebnych do wykonania protezy nakładowej w żuchwie wynosi od 2 do 6 i zależy od rodzaju planowanej protezy, miejscowych warunków anatomicznych i możliwości finansowych pacjenta.

Ze względu na sposób obciążenia podłoża protetycznego rozróżniamy dwa rodzaje protez nakładowych:

  • protezy - mosty oparte całkowicie na implantach


  • protezy oparte zarówno na implantach, jak i na podłożu śluzówkowo--kostnym.
    Stosując 2 implanty umieszcza się je z regułu w miejscu kłów
    Planując podparcie protezy nakładowej na 4 implantach, rozmieszczamy je w polu trapezu. Zarówno 2, jak i 4 implanty najlepiej szynujemy retencyjną belką. Zaletą zastosowania 4implantów jest wyeliminowanie dodatkowo rotacji przednio-tylnej protezy, która może występować przy belce opartej na 2 implantach.

    Implanty wprowadza się w przedniej części trzonu żuchwy pomiędzy otworami bródko-wymi; jakość wyrostka bezzębnego i kości w tym odcinku żuchwy są z reguły dobre.

Przy 2 wszczepach umieszczanych w odcinku przednim, można również zastosować zatrzaski punktowe, które utrzymują protezę.Projektowanie stron www