Gabinet Stomatologiczny - implanty
Kontakt
Czy wiesz że...?

Pacjenci bezzębni z powodu braku ozębnej, w której są usytuowane receptory czuciowe, nie mogą kontrolować wielkości sił wyzwalanych podczas żucia, a możliwość wyczuwania przeszkód takich jak np. kawałki pokarmu jest u nich 5-krotnie mniejsza niż u leczonych z zębami naturalnymi.

hr-vert
  Mosty

Kiedy potrzebna jest odbudowa kilku zębów możemy wykonać kilkupunktową niezależną implantację i na niej oprzeć pojedyncze brakujące zęby . Technika jest taka jak omówiona już przy brakach pojedynczych. Uzupełniając brakujące zęby za pomocą klasycznego mostu, stomatolog często zmuszony jest do szlifowania całkowicie nieraz zdrowych zębów, które stanowić będą tzw. filary.


Można jednak pojedynczym wszczepem stworzyć podparcie jednostronne dla mostu (drugim będą zęby własne) lub stworzyć mostek samodzielny, który całkowicie ochroni własne zęby.

Mostek jest uzupełnieniem stałym - nieruchomym utrzymującym się jak most na rzece, na minimum dwóch filarach, z umieszczonym w środku "przęsłem". Tymi podporami są zęby własne lub implanty, albo też kombinacje mieszane - to znaczy połączenie zębów własnych i implantu.

Maksymalnie , aby odtworzyć wszystkie zęby t.j.14 (przy całkowitym bezzębiu szczęki lub żuchwy) potrzeba sześciu-siedmiu implantów.


Most łączący implant z zębem własnym nie wykazuje gorszej prognozy okresu użytkowania niż most oparty wyłącznie na wszczepach. Obawy o możliwe negatywne oddziaływanie sztywnego połączenia zębów filarowych z implantami nie zostały potwierdzone klinicznie. Różna sztywność naturalnego-fizjologicznego umocowania zęba w przeciwieństwie do kościozrostu implantu występuje tylko przy siłach działających statycznie. Przeprowadzone pomiary in vivo wykazały jednakże dynamiczny wzrost sił do 500 N/s (ok.60kg) podczas żucia. Prawdopodobnie szpara ozębnowa wypełniona płynem tkankowym przy szybkim wzroście sił zachowuje się podobnie sztywno jak połączony z kością implant. Tylko przy powoli wzrastającym i statycznym działaniu sił elastyczne włókna przyzębia mogą tłumić początkowo te siły i całkowicie przez odchylenie zęba.

Jako filary dla mostów opartych na implancie i zębie wskazane są szczególnie zęby już koronowane, bądź też wymagające koronowania, przez co można zrezygnować z osadzania sąsiedniego implantu. Inaczej zaleca się nienaruszanie zębów własnych i stosowanie mostu opartego tylko na implnatch.

Wszystkie te rozwiązania zaleca się szczególnie tym osobom , które mają kłopoty z przyzwyczajeniem się do wyjmowanych protez oraz w przypadkach gdy szkoda jest nam szlifować zęby własne .Projektowanie stron www